18. etapa 19.4.2022 České Budějovice – Hamburk: Klein Kühren – Geesthacht

Úterý po Velikonocích bylo předposlední etapou Radkovy plavby. Za slunečného počasí s chladným protivětrem se dnes veslovalo 50 km na plavební komoru u města Geesthacht.

Dnes veslovali Radek, Vláďa Milota a Richard Vido, kdy zájmena Radek s Richardem si plavbu povelikonočně užívali a na zastávkách, bez zajištění doprovodného servisu, konzumovali velikonoční koledu, kterou Richard vyšlehal v Dolních Břežanech na pomlázce.

Za cely den veslaři potkali jen jednu nákladní loď, přičemž Labe v této oblasti již připomíná veletok neboť z jednoho břehu na druhý je řeka široká odhadem 250-300 m aneb, jak říkají “šífaři”, řeka je rozlita “do velkého rybníku”. V místě vzduti před plavební komorou již řeka také nikterak neteče.

Šéf kuchař a řidič Honza Kučera dnes přejel na plavební komoru aby zajistil parkování karavanu a zejména domluvil čas zítřejšího ranního proplavení, které je potřeba naplánovat a ohledem na maximální příliv v Labi neboť pod komorou již Labe proudí přes Hamburk do severního moře a výše hladiny i tok je přílivem a odlivem každých 6 hodin naplno ovlivněn.