10. etapa České Budějovice – Hamburk 11.4.2022: Riesa – Torgau

V pondělí Radek konečně přivítal nový den s krásným počasím a bezvětřím, které vydrželo po celou dobu je sólo plavby.

Etapa z Riesy do Torgau byla zajímavá výskytem tzv. labských výhonových polí (místně Buhnen), se kterými se na žádné české řece nesetkáte. Smyslem těchto výhonů není opatření proti povodním, ale proti nadměrné erozi koryta s účelem zpomalit erozi břehu i dna a diverzifikovat dynamiku proudění. Obecně to funguje tak, že uprostřed řeky, v jeho korytě, je zachována splavnost pro lodní dopravu a uniformní proudění s vyšší rychlostí což způsobuje výrazné urychlení eroze koryta a zahlubování dna. Nánosy v korytě řeky jsou tedy Labem neustále vyplavovány dále do Severního moře (na rozdíl od českých řek, kde se dna bagrují).

Výhonová pole naopak představují umělé zátočiny s tůněmi, která poskytují útočiště živočišným druhům a zmenšují tlak na erozi břehu a odnos materiálu do koryta a dále řekou.

Dnešní den si Radek konečně užil v krásném počasí s hezkým výhledy na okolní přírodu a všude se pasoucí stáda skotu.

Plavbu Radek zakončil ve veslařském klubu, kde nemohla chybět prohlídka „dobového“ materiálu 🙂!